Rättsområden

Brottmål

Är du misstänkt eller har du blivit utsatt för brott? Då är det viktigt att du får en advokat som är erfaren och hanterar ditt ärende med stort engagemang. Jag har många års erfarenhet som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerätt

De flesta av oss kommer i kontakt med familjerätt någon gång i livet. Att genomgå en juridisk familjekonflikt kan vara mycket påfrestande. Det är därför viktigt att välja ombud med omsorg. Familjerätt innehåller många frågor, såsom vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållsbidrag och bodelning. Jag arbetar med samtliga rättsområden inom familjerätten.

Socialrätt

Att bli föremål för tvångsvård av olika slag, så som LVU, LPT eller LVM, är för många väldigt tufft. Det kan då vara en stor hjälp att ha ett kunnigt och erfaret ombud. När ett beslut rör dig eller ditt barn, till exempel rörande LVU, LVM eller LPT, har du också ofta rätt till ett offentligt biträde.

Om mig

Jag har arbetat med familjerätt sedan 2010 och med brottmål sedan 2014. År 2016 antogs jag som ledamot i Advokatsamfundet.

Som advokat åtar jag mig uppdrag som offentlig försvarare och privat försvarare för personer misstänkta för brott. Som målsägandebiträde företräder jag brottsoffer, ofta barn. Jag har lång erfarenhet av familjerätt och företräder föräldrar i ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge. Utöver detta företräder jag parter i ärenden som gäller underhållsbidrag till barn. Vidare åtar jag mig uppdrag som ombud i bodelningar och uppdrag som bodelningsförrättare. Jag har även lång erfarenhet av socialmål, och åtar mig uppdrag inom LVU, LVM, LRV och LPT.

Jag har en särskild kompetens inom våld mot kvinnor, våld i nära relation, sexualbrott och brott mot barn, vilket genomsyrar mitt arbete inom samtliga verksamhetsområden. Jag anlitas regelbundet som föreläsare av myndigheter och organisationer samt vid event. Sedan 2017 föreläser jag varje termin på Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Jag har även en bakgrund som volontär inom kvinnojoursverksamhet och är tidigare styrelseledamot och valberedningsledamot i FN:s kvinnorättsorganisation, UN Women Sverige.

Finansiering

I många fall finns möjlighet att få hjälp eller ersättning för hela eller delar av kostnaderna för ett ombud. Jag arbetar för att lösa dina juridiska problem så kostnadseffektivt som möjligt. När du kontaktar Everett advokatbyrå kommer vi tillsammans att gå igenom dina möjligheter att få hjälp med dina kostnader. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor om olika uppdrag och finansiering.

Rättskydd

Rättsskydd ingår normalt i hemförsäkringen och förutsättningarna för rättsskydd framgår av försäkringsvillkoren. Om du beviljas rättsskydd ersätter försäkringsbolaget merparten av dina juridiska omkostnader. De flesta rättsskydd ersätter även din motparts rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa. Självrisken, som beräknas individuellt, måste du själv bekosta.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk kan du i vissa fall ansöka om statlig rättshjälp. Vid bedömningen av din ansökan om rättshjälp görs bland annat en bedömning av din ekonomiska situation. Mer ingående information om förutsättningarna för rättshjälp finns på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift, som är en procentuell andel av ersättningen till rättshjälpsbiträdet. Vilken andel som du ska betala beräknas utifrån din ekonomiska situation. Till skillnad mot de flesta rättsskydd ersätter den allmänna rättshjälpen inte din motparts rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa.

Offentligt biträde

I en del ärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Det kan till exempel vara ärenden som gäller LVU eller andra typer av tvångsvård. Ett offentligt biträde förordnas av domstolen och finansieras av staten. Tänk på att du många gånger kan påverka vem som ska vara just ditt offentliga biträde, genom att begära den advokat du önskar.

Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av domstolen. Om du döms för ett brott och har ekonomiska förutsättningar kan du bli återbetalningsskyldig för kostnaderna. I andra fall är det staten som finansierar din offentliga försvarare. Om du vill anlita en privat försvarare är det du själv som står för kostnaderna. 

Om du är utsatt för ett brott har du många gånger rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde betalas av staten. Om den som är misstänkt för brottet döms kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Tänk på att du många gånger kan påverka vem som ska vara just din advokat, oavsett om du är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett brott, genom att begära den advokat som du vill ska företräda dig. Begär därför den advokat du önskar redan vid första kontakten med Polisen.

Everett advokatbyrå AB

Västmannagatan 107

113 43 Stockholm

I kontorsgemenskap med LEBER advokatbyrå